Historien bag Elsted og Lystrups byudvikling

Profilbillede

I dag lyder byen Lystrup muligvis mere genkendelig blandt Aarhusianere end bydelen Elsted gør, men førhen var Elsted hovedbyen i området.

Elsted Kommune 

I 1842 blev Elsted Kommune oprettet som en del af en lov om landkommunevæsenet, hvor alle sognedistrikterne oprettede et sogneforstanderskab. Dette forstanderskab inkluderede den lokale sognepræst og de største godsejere.

Herudover var 4-9 personer toneangivende mænd medlemmer, og de bidrag ligeledes, når afgørende beslutningerne inden for kommune skulle tages.

Sogneforstanderskabet håndterede sager, som omhandlede skoler, veje og fattigvæsenet. I 1868 kom en ny landkommunallov, og denne erstattede det tidligere sogneforstanderskab med et sogneråd.

Sognerådet var også ansvarlig for den økonomiske forvaltning. Elsted Kommunes selvstændighed sluttede d. 1. april 1970, da Elsted Kommune blev underlagt Aarhus Kommune i forbindelse med kommunalreformen.

I forbindelse med kommunalreformen i 1970 blev kommunerne Vejlby-Risskov, Hjortshøj-Egå, Todbjerg-Mejlby og Elev, ligesom Elsted, også en del af Aarhus Kommune.

Landskabet 

Lystrup var sammen med de store gårde Kærgård, Asmusgård og Elstedgård en del af Elsted Kommune. De fleste af kommunens indbyggere var beskæftiget inden for landbruget. Bortset fra et teglbrænderi tæt på Kærgård, hvor der blev produceret mursten og drænrør.

Jorden i kommunen bestod af frugtbar og leret jord blandt et let kuperet, højtliggende landskab langs en israndslinje. Landskabet skråner fra Elsted ned mod Lystrup og derefter hen mod Egå-dalen.

I kommunen ligger Sønderskov, som danner grønne rammer omkring industrier og boliger.

Områdets udvikling 

Elsted Kommune har siden oldtiden været beboet, hvilket bronzealderhøjen Blindemandshøj også understøtter. Under middelalderen blev en kirke opført i byen, og der har også været et bondesamfund.

I midten af 1800-tallet havde Elsted Kommune 23 huse og 24 gårde, som husede 376 indbyggere. Elsteds bygninger var placeret ved bygaden og et forte.

På daværende tidspunkt var Lystrup en meget lille by, som var delt mellem Elsted og Egå sogne. I 1877 blev Aarhus-Ryomgaard-banen anlagt, og dertil kom der en station i Lystrup. Tæt på stationen kom der en bygning til som husede både kro, købmandshandel samt bageri.

Endvidere blev Bygaden etableret, hvor handel, håndværk og mejeri fandt sted. Alt dette gjorde at Lystrup begyndte at tiltrække flere indbyggere end Elsted. Lystrups udvikling fortsatte, imens Elsted forblev en mindre landsby.

I 1952 skete et mageskift med nabokommunen Hjortshøj-Egå Kommune. Kommunegrænserne blev flyttet på, hvilket betød at Lystrup nu befandt sig i Elsted Kommune.

Kommunen købte gårde til udstykning af grunde til parcelhuse og industri. Disse kvarterer gjorde, at Elsted og Lystrup begyndte at vokse sammen til et større og sammenhængende område. I dag er der ikke mange marker imellem Elsted, Lystrup, Elev og Hjortshøj.

Artikelserie fortæller om de stærke lokalsamfund

Aarhus Stadsarkiv sætter i en artikelserie fokus på de gamle oplandskommuner, der omkranser Aarhus. Aarhus Byråd har et oplandsudvalg, som skal arbejde på at forstærke båndene mellem Aarhus og oplandets byer på kulturelt, transportmæssigt og politisk plan.

I 2020 var det 50 år siden, at mange sognekommuner i oplandet og Aarhus Købstad blev sammenlagt til Aarhus Kommune.

Artikelserien vil indeholde historier om de gamle sognekommuner og de gamle, stærke lokalsamfund.

Kilde: Redaktion