Handicapkonsulent Vibeke Larsen fulgte drømmen og gik selvstændig

Profilbillede
dato

I Lystrup i Aarhus Kommune bor 58-årige Vibeke Larsen. Her har hun siden oktober 2013 drevet sin egen lille konsulentvirksomhed, der byder på alt fra undervisning, rådgivning og konsulentbistand til supervision. 

I 1988 blev Vibeke Larsen færdiguddannet som socialrådgiver og har nu mere end 30 års erfaring indenfor området. Gennem årene har hun primært arbejdet indenfor handicapområdet. 

Hun har blandt andet arbejdet som kommunal socialrådgiver og sagsbehandler og haft forskellige konsulentfunktioner i flere forskellige statslige rådgivningstilbud og har gennem årene samarbejdet med en række handicaporganisationer.

Vibeke har således et godt overblik over området og har stor viden om og erfaring med lovgivning og omsætning af loven i praksis samt erfaring med faglig udvikling af metoder i praksis. Og alt dette har hun taget med sig ind i sin egen virksomhed. 

Vibekes sidste job var som afdelingsleder inden for børnehandicapområdet, men for snart 7,5 år siden, valgte hun at opsige jobbet og starte som selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent.

Der skulle ske noget nyt
Det, som drev Vibeke til at starte ud som selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent, var trangen til at prøve noget nyt. 

Jeg vidste, at jeg skulle noget andet,” fortæller Vibeke.

Hun understreger, at hun var rigtig glad for sit sidste job som afdelingsleder, og at der ikke var et sted, hvor hun, med den samme stilling, kunne have fået det bedre. Samtidig vidste hun også, at hun skulle noget andet, og dét var at starte for sig selv.

Jeg valgte simpelthen at springe ud i det og sige mit job op. Og jeg kan huske, jeg tænkte, at hvis ikke det går, så må jeg jo gå ud og søge et job igen. Men så havde jeg forsøgt, og det var vigtigt for mig at prøve det af og finde ud af, om det var noget, jeg kunne leve af,” forklarer Vibeke.  

Og drømmen om at starte for sig selv, har da også vist sig at være den helt rigtige beslutning for Vibeke, der nu har drevet egen virksomhed i over 7 år. 


Kilde: Vibeke Larsen

Et kludetæppe af mange forskellige typer opgaver
Vibekes lille firma består kun af hende, og dermed laver og står hun også for det hele selv. Ved siden af sit firma har hun et forholdsvist lille job i Cystisk Fibrose Foreningen, hvor hun er ansat som forenings-socialrådgiver.

Med sin brede profil har Vibeke gang i en hel masse, og arbejdsopgaverne i hendes egen virksomhed spænder da også vidt og bredt. Blandt andet laver hun rigtig meget undervisning i kommunerne, når de henvender sig til hende, og her tilrettelægger hun så en temadag efter kommunens ønsker. Arbejdsopgaverne kan også bestå af forskellige konsulentopgaver. 

Derudover laver hun en del opgaver for VIA-UC, eftervidereuddannelsesafdelingen i form af efteruddannelse for socialrådgivere på børne- og ungeområdet samt børnehandicapområdet.

Hun har også en opgave som ekstern konsulent ved FamilieFOKUS, som er et landsdækkende tilbud forankret i Region Midt, som henvender sig til familier med alvorligt syge børn. 

Det er et kludetæppe af mange forskellige typer opgaver,” fortæller Vibeke, der netop også har afsluttet en 1-årig supervisoruddannelse ved DISPUK. 

Afsættet for supervisionen er at give sparring og hjælp til de udfordringer og dilemmaer, som socialrådgivere oplever i deres praksis. Vibeke tilføjer også, at:

Hvis der sidder nogen derude i området, som har brug for en supervisor til sparring, så vil jeg gerne påtage mig opgaven og hjælpe.” 

Her er det vigtigt at understrege, at hun ikke påtager sig opgaver som privat socialrådgiver i forhold til at hjælpe med enkeltsager eller som bisidder.

Gennem de sidste 6 år har Vibeke også samarbejdet med en gammel kollega, som hun kender tilbage fra sin tid hos DUKH, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet. Siden 2015 har de i fællesskab udviklet et kursusforløb for faglige koordinatorer indenfor det offentlige. 

Fra 2021 udbyder vi ikke længere de her kurser, men jeg tilbyder i stedet faglig og personlig supervision stadig målrettet faglige koordinatorer,” forklarer Vibeke, der med sin brede tilgang til opgaverne altid er åben overfor at påtage sig nye opgaver. 


Kilde: Vibeke Larsen / Handicapkonsulent i Lystrup

Tilknytning til lokalområdet
58-årige Vibeke er selv opvokset i Elev, som også hører under Lystrups postnummer. I nogle år var hun også inde og runde Aarhus, og i 1988 vendte hun tilbage til Lystrup, hvor hende og hendes mand købte hus og slog sig ned.

Jeg holder virkelig af byen og nyder at bo her,” fortæller Vibeke, der også nyder godt af byens geografiske placering, der gør det let for hende at komme rundt i landet og udføre sit arbejde.

Lystrup har en god beliggenhed i forhold til både at skulle nordpå og sydpå. Det er nemt at komme rundt i landet, fordi det også er tæt på motorvejen. Det er en kæmpe hjælp i dagligdagen, når man skal på farten,” tilføjer Vibeke. 

Og selvom Vibeke ikke har været på farten de sidste mange måneder, som følge af COVID-19, så ser hun frem til, at hun igen kan komme ud og hjælpe og rådgive andre.

Du kan kontakte Vibeke Larsen på:
Telefon: 25 13 63 60 
E-mail: mail@vhlarsen.dk 

Eller du kan læse mere om konsulentvirksomheden på hjemmesiden

Dette indhold er annoncørbetalt og er produceret i samarbejde med en annoncør.
Kilde: Vibeke Larsen, Handicapkonsulent i Lystrup.