Passagerfremgangen fortsætter hos bus og letbane

Foto: Midttrafik.
dato

Midttrafiks passagertællinger for første kvartal viser, at den positive udvikling i passagertal fra 2023 fortsætter ind i 2024. Letbanen sætter endnu en passagerrekord, mens det samlede passagertal for bus, tog og letbane er steget med cirka 4 procent.

Midtjyderne valgte at rejse med bus, tog eller letbane 13.930.000 gange i de tre første måneder af 2024. Ser man bort fra påsken og årets første snestormsramte dage, svarer det til en fremgang på 4 procent. Hermed fortsætter de positive takter fra 2023, hvor Midttrafiks passagertællinger viste en stigning i antallet af passagerer på cirka 6 procent, svarende til cirka 3 mio. kunder, i forhold til året før.

Letbanen sætter ny passagerrekord
Med 1.590.000 passagerer i første kvartal 2024 kan Letbanen fejre endnu en passagerrekord. Det er næsten 20.000 flere passagerer i forhold til forrige kvartal, der også satte rekord.

Midttrafiks planchef Henrik Juul Vestergaard fortæller

”Kunderne belønner os med stigende passagertal, fordi Letbanen kører med stabil drift, den er komfortabel og kører med høj frekvens. De høje passagertal skyldes ikke mindst den byudvikling, der er foregået langs letbanestrækningen. Vi kan fx se på vores passagertællinger, at mange af de nye beboere i området ved Torsøvej vælger Letbanen som transportform - måske som et grønt alternativ til bilen”.

Siden 2019 har Letbanens standsningssted Torsøvej mere end fordoblet sit passagertal. Den er med 410 daglige påstigere det 3. mest benyttede stop på L1, der kører strækningen Aarhus-Lystrup-Grenaa.

Væksten fortsætter også på bybusserne
Også bybusserne i Aarhus har oplevet vækst. Ser man bort fra snevejret i januar, var der næsten 3.000 flere passagerer – alene på A-busserne – på en normal hverdag. Det svarer til en vækst på 5 procent i forhold til første kvartal 2023.

Væksten fordeler sig på alle bybuslinjer og afspejler et generelt tilvalg af kollektiv trafik.

Passagerfremgang trods stigende billetpriser
Passagerfremgangen er en realitet på trods af hårde år for den kollektive trafik. Først medførte covid-19 færre passagerer. Efterfølgende har høje energipriser gjort det dyrere at drive den kollektive trafik. De stigende omkostninger medførte en stigning i billetpriserne på ca. 10 procent fra januar 2024.

Umiddelbart tyder Midttrafiks positive passagertællinger ikke på, at stigende billetpriser har påvirket kundernes valg af transportform.

”Jo flere der rejser sammen, jo bedre er det for klimaet. Derfor er vi glade for, at flere vælger at rejse bæredygtigt med den kollektive trafik i Region Midtjylland”, fortæller Henrik Juul Vestergaard.

Kilde: Midttrafik
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.