Lystrup Skole: Fokus på læring, trivsel og udvikling

Profilbillede
Caroline Poulsen

Der er flere positive aspekter ved at vælge Lystrup Skole. På Lystrup Skole fokuseres der på barnets individuelle læring, trivsel og udvikling - i fællesskab med dig og dit barn. 

En varieret hverdag er i fokus på Lystrup Skole. Emner såsom nysgerrighed, viden og glæde er fokusområder, som skal skabe positiv værdi i undervisningen og i fritiden på skolen.

Veluddannede lærere, pædagoger og andre voksne sørger for, at der et givende og lærerigt miljø for dit barn. Der et stærkt fællesskab blandt skolens børn og unge, forældre og medarbejdere, som alle bidrager til.

Lystrup Skole arbejder på at styrke barnets nysgerrighed. Formålet med dette er at give barnet lysten til at få ny viden og glæde sig over egne kompetencer. Det er vigtigt, at børnene og de unge på skolen opnår selvtillid og selvværd. 

Elever på skolen bliver uddannet til Legepatrulje og Gameboosters. Eleverne sørger for at sætte gang i frikvartererne for andre elever med sjove aktiviteter og konkurrencer. Det skaber bevægelse, sociale relationer og fællesskab på tværs af klassetrin og årgange.

På Lystrup Skole er vekslende undervisning et fokusområde. Der bliver sørget for at veksle mellem almen undervisning, fortælling, dialog og projektarbejde. En vekslende undervisningsform understøtter, at barnet kan udfolde sig, bruge kreative evner, fordybe sig og benytte sig af ny viden. 

Det er ikke kun undervisningen, som sørger for at barnet kan udfolde sig kreativt. Omgivelserne og de fysiske rammer på skolen bidrager også til at skabe oplevelser og læring. Lystrup Skole har egen svømmehal og gymnastiksal, og skolen giver eleverne mulighed for at mødes på tværs af klasser og årgang i fællesrum. Herudover byder området ved skolen på grønne områder, sportsplads og legepladser. 

Skolen ligger i centrum af Lystrup og er omgivet af stier, der gør det trygt for børn at gå eller cykle til og fra skole.

Lyder Lystrup Skole som en skole for dit barn? I kan læse mere på Lystrups Skole hjemmeside, hvor der også findes en række videoer om skolen.

Kilde: Redaktion
Flere artikler