Borgeropbakning til busbaner, der kan hjælpe busserne hurtigere frem

Foto: Midttrafik.
dato

En ny borgerundersøgelse viser, at 86 procent af aarhusianerne mener, at busserne skal have prioritering i trafikken ved hjælp af busbaner. Samtidig står ønsket om færre forsinkelser og aflysninger højt på listen hos brugerne af den kollektive trafik.

Der er kamp om pladsen på de aarhusianske indfaldsveje især i myldretiden. Siden 2020 er antallet af biler i Aarhus steget cirka 10 procent, så der i dag kører mere end 150.000 biler på de aarhusianske veje (bilstatistik.dk).

De mange biler udfordrer Midttrafiks køreplaner for busserne i myldretiden. I langt de fleste tilfælde er lange bilkøer årsagen til forsinkelser på busserne. Bilkøerne opstår typisk i forbindelse med myldretidstrafik, uheld eller vejarbejde.

Billister er villige til at give plads til busserne
Regulering af lyskryds og busbaner er effektive virkemidler til at prioritere busserne, så de kommer hurtigere frem end bilerne. Og ifølge en ny borgerundersøgelse har prioritering af busser i trafikken langt de fleste aarhusianeres opbakning.

Midttrafiks planchef Henrik Juul Vestergaard ser frem til arbejdet med en ny kollektiv trafikplan i Aarhus:

”Det lover godt for den kollektive trafiks fremtid, når borgerne og især bilisterne er positive overfor prioritering af busserne i Aarhus. En af løsningerne på fremtidens trængselsproblemer er netop, at flere skal vælge at rejse sammen i stedet for i egen bil. Skal vi lykkes med det, kræver det, at vi kan tilbyde attraktiv, rettidig kollektiv trafik med kort rejsetid. Her er øget prioritering af bustrafikken helt centralt for at nå målet.”

Borgerundersøgelsen viser, at 86 procent er helt enige eller enige i, at busserne bør prioriteres ved brug af busbaner, hvor der er trængsel.

77 procent er samtidig enige i, at busserne bør prioriteres i trafikken også selvom, det kan være på bekostning af, hvor hurtigt bilerne kan komme frem. Her er det værd at bemærke at selv blandt dem, der har bilen som primært transportmiddel er 55 procent helt enige eller enige i behovet for at prioritere bus på bekostning af bilen – også selvom de ikke bruger kollektiv trafik. Kun 12 procent af respondenter med bil i husstanden er uenige i dette udsagn.

Borgerundersøgelsen viser også, at næstefter ønsket om billigere billetter er færre forsinkelser og aflysninger det, der kan få brugerne af den kollektive trafik til at rejse mere.

Borgerindsigter til den kollektive trafik i Aarhus
Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune gennemført en borgerundersøgelse om borgernes præferencer og holdninger til den kollektive trafik. Formålet er at få borgernes input til arbejdet med den grønne mobilitetsplan og en kommende kollektiv trafikplan.

Borgerundersøgelsen er gennemført i perioden 23. januar til 12. februar 2024 - 3.755 aarhusianere har besvaret spørgeskemaet.

Målgruppen for undersøgelsen var alle borgere i Aarhus Kommune på 18 år eller ældre. 40.000 borgere i Aarhus Kommune er på den baggrund blevet udtrukket repræsentativt efter køn og alder. Efterfølgende er de blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen via e-boks. 2.280 af de borgere, som blev udtrukket, er fritaget for e-boks. En del af dem er blevet ringet op og inviteret til at deltage telefonisk. Således er samtlige typer af borgere i kommunen repræsenteret i undersøgelsen.

Kilde: Midttrafik
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.