BørneUniverset søger to fagligt dygtige og inspirerende pædagoger til vuggestuen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du en initiativrig og fagligt funderet pædagog, der har lyst til de nære relationer med børnene i vores vuggestue. Og er du god til at organisere og planlægge det pædagogiske arbejde med børnene i fokus? Så er det måske dig vi søger til en af de to faste stillinger i BørneUniverset.

Om jobbet:
I BørneUniverset søger vi lige nu to uddannede pædagoger til vuggestuen med tiltrædelse d. 1. februar 2023 - eller hurtigst muligt derefter, vi venter gerne på den rette kandidat. Det kan være du er nyuddannet, eller at du er en erfaren pædagog – vi er åbne for begge dele, bare dit positive mindset og din faglighed er på plads. Vi forventer, at vores nye pædagog bliver ansat på 34-37 timer, men vi er fleksible. 

BørneUniverset er en integreret daginstitution som er normeret til 36 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Vi er fordelt på tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. 

Det pædagogiske personale er organiseret i teams med 2 uddannede pædagoger og 1-2 medhjælpere/studerende i hver børnegruppe. Samarbejdet omkring kerneopgaven tager afsæt i Stærkere Læringsfællesskaber (SLF) som bidrager til en høj pædagogisk kvalitet. 

Vi er en personalegruppe, der gerne vil den faglige udvikling og derfor skal du også være åben for at give og modtage anerkendende og konstruktiv feedback. 

Din profil:
Du er uddannet pædagog med en høj faglighed og er engageret og nysgerrig på udviklingen af vores fælles pædagogiske praksis. 

Du brænder for de nære relationer og at sikre deltagelsesmuligheder og gode læringsmiljøer for alle børn, hele dagen og du kan facilitere et pædagogisk miljø, der danner et trygt grundlag for leg, læring og udvikling.  

Du er bevidst om ´hvorfor du gør som du gør´ – og kan gå foran, ved siden af og bagved alt efter barnets/gruppens nærmeste udviklingszone. 

BørneUniverset er en stor afdeling, hvilket kræver at du trives i at tage selvledelse i hverdagen og er god til at kommunikere og samarbejde med kolleger på tværs af afdelingen.

Den anerkendende og inkluderende tilgang til børn, forældre og kolleger falder dig naturligt og du samarbejder professionelt i alle tre arenaer. Forældre ser du som vigtige samarbejdspartnere og du er dygtig til at lytte til og vejlede forældre, når der er behov for det.

Det er vigtigt for os, at vores kommende kollega:

tager lederskab af pædagogikken og kan omsætte teoretisk viden til pædagogisk praksis

kan tage selvledelse, ledelse af medhjælpere og samtidig være loyal overfor vores fælles beslutninger og pædagogiske retning 

har overblik og kan skabe struktur, også når vi har travlt 

er god til at formidle både på skrift og i tale og vægter dokumentation 

kan iværksætte en forstærket pædagogisk indsats på enkelte børn og grupper af børn

har fokus på legen og den legende tilgang – hvor interaktionen og sproget er i fokus. 

Derfor skal du vælge os:
Vi er en stor og fagligt velfunderet personalegruppe med fælles mål om at skabe et godt børneliv i BørneUniverset med udgangspunkt en høj pædagogisk kvalitet. Vi er blandet både på køn og alder, hvilket giver en god dynamik i personalegruppen. Vi er samtidig en personalegruppe med flere nye medarbejdere og har fokus på at skabe et stærkt fælles fundament baseret på tillid, respekt for individuelle styrker. Derfor får du også god mulighed for at byde ind og sætte dit præg på vores fælles kultur.

BørneUniverset blev renoveret for to år siden og vi har derfor nogle dejlige inde- og udefaciliteter med blandt andet eget produktionskøkken, hvor vores køkkenmedarbejder hver dag laver mad til børnene. Vi har desuden en ny legeplads, fodboldbane og vores egen lille skov. Vi er beliggende centralt i Lystrup og benytter os meget af lokalmiljøet, som især er præget af en skøn natur og et aktivt lokalsamfund.

Alle pædagoger har 1 times ugentlig forberedelse og får stillet egen Chromebook til rådighed. 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: 34 - 37 timer.

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.

Hvis du vil vide mere:
For yderligere information om jobbet kan du kontakte pædagogisk leder Cathrine Boisen Klemmensen på telefonnummer: 30 91 06 64 i tidsrummet 9-15. 


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  18. december 2023
 
Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. 

Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning.


Om os:

Vi er en del af Lystrup-Elsted Dagtilbud, som består af 700 børn og 210 medarbejdere fordelt på 10 afdelinger. Fælles for dagtilbuddet er, at vi arbejder på at skabe gode læringsmiljøer og fællesskaber for alle børn. I 2022-2024 har alle medarbejdere i Lystrup-Elsted Dagtilbud deltaget i et uddannelsesforløb i Neuropsykologisk Relationel Pædagogik. Derfor har vi i hele dagtilbuddet stort fokus på relationens og legens betydning for barnets udvikling. 

Du kan læse mere om BørneUniverset og Lystrup-Elsted Dagtilbud på vores hjemmeside her.

  
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (0-36 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Lystrupvej 264, 8520 Lystrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5952700

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet